99% Circulaire Gin


Odds & Ends gin is met liefde gemaakt van overtallige ingrediënten uit de regio Utrecht. 100% smaakvol en duurzaam en 99% circulair. Het gebruik van minder primaire grondstoffen is goed voor moeder aarde.

Alcohol is meestal gemaakt van graan en daar is veel landbouwgrond en water voor nodig. Graan is op het moment minder goed verkrijgbaar en het is een noodzakelijke grondstof voor voedselproductie in ontwikkelingslanden. Daarom maken wij de alcohol voor onze Gin uit reststromen. Restfruit of restaardappelen (en friet) worden gered bij  tuinders, boeren of bij restaurants in de buurt, zo is er minder voedselverspilling.


Bij de productie komt ook afval vrij: de pulp die overblijft na het stoken. Om de circulaire keten helemaal te sluiten voeren we deze smaakvolle pulp aan de Buitengewone Varkens in de Bilt. En wat daarvan overblijft, wordt gecomposteerd.